НСЖЕ с участие в Конференция: Ролята на гражданските организации за противодействие на речта на омразата: резултати и поуки

Posted on Posted in Новини

Председателят на Комисията за журналистическа етика – Александър Кашъмов, и изпълнителният директор на Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” взеха участие в Конференция в рамките на годишната среща по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Събитието, посветено на ролята на гражданските организаци за противодействие на „речта на омразата“, бе организирано от Институт „Отворено общество“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Г-н Кашъмов участва в панел, посветен на “ограничаването на употребата на реч на омразата в медиите”, а изпълнителният директор на Фондацията – г-н Меликов, запозна присъстващите с резултатите от дейността на Комисията за журналистическа етика през 2015 г.

Изключителният интерес към работата на Комисията се дължи на активната й дейност и утвърдената репутация на организацията. По думите на г-н Кашъмов, активността на Комисията в този мандат (от началото на 2015 г.) надминава свършеното за целия период от формирането на първите състави преди 10 години.