Органи на управление

Изпълнителен директор

Мехти Меликов

 

Съвет на учредителите

Силва Зурлевапредседател

Теодор Захов

Снежана Тодорова

Мехти Меликов

Светлана Джамджиева

Яна Пеловска