Органи на управление

 

 

Съвет на учредителите

Силва Зурлевапредседател

Теодор Захов

Снежана Тодорова

Анна Танова

Светлана Джамджиева

Яна Пеловска