Регионална среща на органите по саморегулация от Балканския регион

Posted on Posted in Новини

Представители на българския орган по медийна саморегулация взеха участие в регионална конференция, посветена на предизвикателствата пред националните органи по саморегулация от Балканския регион, която се проведе в Скопие на 18-19 май 2016 г. В събитието, проведено с подкрепата на Организацята за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), взеха участие представители на Македония, България, Сърбия, Босна […]

03 май – световен ден на свободата на печата

Posted on Posted in Новини

Световният ден на свободата на печата е провъзгласен от Общото събрание на ООН през м. декември 1993 г. след препоръка на Генералната конференция на ЮНЕСКО. В този ден светът отбелязва фундаменталния принцип на свобода на пресата и защитата на медийната независимост, като се почитат журналистите, изгубили живота си при изпълнението на служебния си дълг.

Публикуван е годишният отчет за дейността на Фондацията

Posted on Posted in Новини

Годишният отчет за дейността на Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“ е публикуван. Документът представя подробна статистика на разгледаните жалби според вида на медията, на твърдяното нарушение и начина на произнасяне на Комисията за журналистическа етика.

BiT се присъедини към Етичния кодекс на българските медии

Posted on Posted in Новини

„Би Ай Телевизия“ ООД (собственик на медията: Би Ай Ти – BiT) се присъедини към Етичния кодекс на българските медии, приет на 25 ноември 2004 г. BIT (http://www.bitelevision.com/) е национална телевизия с политематичен програмен профил и излъчва предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост. С подписването на декларация за присъединяване, създаващият телевизионната програма приема […]

Езикът на омразата в България: представяне на резултати от изследване

Posted on Posted in Новини

На 28 март 2016 г., понеделник, от 10.00-13.00 часа в Дома на Европа на ул. „Раковски” 124, ет. 2, София, ще се проведе пресконференция и дискусия на тема: „Езикът на омразата в България: представяне на резултати от изследване“. Събитието е организирано от Фондация „Център за модернизиране на политики” и Фондация „Медийна демокрация”. Участниците в дискусията […]

Комисията за журналистическа етика избра своето ръководство

Posted on Posted in Новини

Адв. Александър Кашъмов ще продължи да ръководи Комисията за журналистическа етика в следващия едногодишен период от 3-годишния мандат на състава, във връзка с предвиденото в Устава на Фондацията и в чл. 23 от Правилника за дейността на КЖЕ. Комисията, която е работният орган на „Националния съвет за журналистическа етика“ и следи за спазването на нормите […]