Етичните стандарти

  1. Сборник с английски преводи на етичните кодекси във всички европейски държави (реализирани по проект от 2008 г. на Факултета по журналистика и масови комуникации на Университета на Тампере): http://ethicnet.uta.fi/codes_by_country
  1. Подробен сравнителен анализ на застъпените базови категории в европейските журналистически етични кодекси: http://ethicnet.uta.fi/inventory_of_codes_by_content_categories
  1. Сайтове на водещи европейски институции, сродни с НСЖЕ:
  1. Важни документи:

Свободна и отговорна преса – доклад на Комисията „Хътчинс“ от 1947 г., САЩ: https://archive.org/details/freeandresponsib029216mbp

 

Съдържанието в този раздел подлежи на допълване и се подготвя в сътрудничество с катедра „Медии и обществени комуникации“ на Университета за национално и световно стопанство. Въпроси и предложения можете да изпращате по електронна поща на адрес: unwe.media@gmail.com.