Органи на управление

 

 

Съвет на учредителите;
Анна Танова-Атанасовапредседател

Теодор Захов

Снежана Тодорова

Елена Велкова

Светлана Джамджиева

Яна Пеловска

Изпълнителен директорАдриана Попова