Органи на управление

 

Съвет на учредителите;
Анна Танова-Атанасовапредседател

Теодор Захов

Снежана Тодорова

Елена Велкова

Светлана Джамджиева

Яна Пеловска

Ирина Недева

Изпълнителен директорЕва Петрова