Писмо на Комисията по журналистическа етика по повод сигнал на АЕЖ-България

Posted on Posted in Становища и позиции

 

До

Асоциация на европейските журналисти – България

 

Комисията по журналистическа етика на две свои редовни заседания на  27 октомври 2021 и  1 декември 2021 г. обсъди постъпил сигнал от Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) за публикации и предавания в български медии и сайтове на платформи, отразили смъртта на изпълнителя Денис Теофиков, в които  според АЕЖ   са извършени нарушения на Етичния кодекс на българските медии.

 В сигнала се изнасят  факти  за разпространението на видео в нарушение на етичните стандарти на българските медии. Посочват се и 11 медии, съответно с интернет адреси, на които тези медии са публикували  видеото от трагичния случай. Посочва се, че още към момента на сигнала част от медиите са свалили или редактирали видеото.[1]

Разпоредбите на Етичния кодекс, които са нарушени според АЕЖ, са както следва:

2.3.3 Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност.
2.3.4 Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си.
2.3.5 Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медиите в личния и семейния живот.

2.8.1 При съобщаване за самоубийства, ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по който са извършени, за да ограничим риска от подражание.

 

Сигналът завършва със следните искания:

 1. На медиите, за които се установи, че са извършили нарушения, да бъде указано да преустановят извършването им и да предприемат действия по намаляване на вредите.
 2. При зачитане на редакционната независимост КЖЕ  да призове редакциите, извършили въпросните нарушения, да обръщат особено внимание на случаи, в които теми могат да се окажат гранични в ресори, за които е характерно таблоидно отразяване, и такива от чувствителни сфери като здравеопазване, образование, правоохранителна и правоприлагаща дейност.
 3. КЖЕ да се обърне към Министерство на културата, в случай, че някои от

медиите, нарушили Етичния кодекс, не са изпълнили задължението си да декларират собственост и други обстоятелства, да предприеме необходимите мерки.

 1. КЖЕ да призове СЕМ, с оглед задълженията по чл. 126г от ЗРТ, да извърши цялостен анализ на практиката на комисията от влизането в сила на съответната разпоредба от ЗРТ, и да прецени дали не са налице основанията за ангажиране на административно-наказателна отговорност.

Комисията за журналистическа етика преди всичко припомня, че още в първите часове след трагичното събитие   е приела призив до медиите, в който се казва: „Комисията по журналистическа етика призовава медиите, които разпространяват клип, снимки или детайлни описания, свързани с трагичната смърт на изпълнителя Денис Теофиков, незабавно да отстранят материалите, публикувани в нарушение на етичните правила за отразяване на инциденти и за защита на личния живот. Да не поставяме търговските интереси над съпричастието в една човешка трагедия.“ По този начин самата КЖЕ  е изразила негативна позиция незабавно и недвусмислено и      е призовала за сваляне на клиповете и неразпространение на материали от този тип.

 

По повдигнатите въпроси КЖЕ може да информира за следното:

 1. Комисията извърши проверка на посочените интернет адреси и установи, че към момента клиповете са свалени от всички указани сайтове. Останали са подробни разкази за изпълнителя,  живота му и събитията от последните часове, в повечето случаи придружени от снимки. В резултатите от търсенето в някои случаи все още може да се види, че търсачката е индексирала файл с посоченото заглавие, но той междувременно е бил отстранен, вж напр.:

 

Нарушението е преустановено във всички посочени случаи.

 1. На следващо място АЕЖ настоява Комисията да призове редакциите, извършили въпросните нарушения, да обръщат особено внимание на случаи, в които теми могат да се окажат гранични в ресори, за които е характерно таблоидно отразяване, и такива от чувствителни сфери като здравеопазване, образование  и правозащитна дейност.

 

КЖЕ може да посочи примери от практиката си, в които множество медии допускат нарушения. Комисията и занапред  ще обръща  внимание на всички медии за необходимостта от особена прецизност в посочените сектори.

 

 1. Относно връзката между спазването на правилата на Етичния кодекс и спазването на правилата за прозрачност на собствеността и финансирането на медиите КЖЕ:
 • споделя загрижеността на АЕЖ за състоянието на медийния сектор;
 • споделя виждането, че липсата на прозрачност на собствеността прави по-трудно   постигането на  ефективност на етичните правила, като взема предвид и  т. 4. 2 от Етичния кодекс на българските медии, която гласи  „Ние вярваме, че обществото има право да знае кой притежава и контролира медиите.“

 

 1. По отношение на изпълнението на чл.126 г ЗРТ Комисията за журналистическа етика обсъди  прилагането на разпоредбата на чл. 126 г  ЗРТ,  който предвижда какво следва  в хипотезата на неизпълнение на решенията на КЖЕ.  Комисията  има определена компетентност: констатира нарушения на Етичния кодекс, а също може да изисква поправка, право на отговор и извинение.  В свои становища КЖЕ може да обобщава практиката си и да извежда значими стандарти. Правилникът за работа на КЖЕ не предвижда изрично Комисията да осъществява мониторинг за изпълнение на решенията си за целите на прилагането на чл.126 г ЗРТ.

 

От своя страна Законът за радиото и телевизията предвижда налагане на санкции по ЗРТ, включително по чл.126г при неизпълнение на решения на КЖЕ,   като елемент от надзорната дейност на Съвета.   Това очевидно не се отнася до всички решения, а само до решенията, констатиращи нарушения на доставчици, попадащи в обхвата на ЗРТ и то в случаите, когато заедно с констатирането на нарушение от доставчиците се изисква определено поведение. По отношение на печатни медии и сайтове извън обхвата на ЗРТ няма предвидена в закон  възможност да се наложи санкция за неизпълнение на решенията на  КЖЕ.

 

Във всички случаи КЖЕ оценява високо ролята на  АЕЖ за активното търсене на решения и ще анализира възможностите за рационализиране на съвместното регулиране, което се предлага в сигнала.

 1. [1] https://www.24chasa.bg/novini/article/10323754 (изтрита)
 2. https://www.novinite.bg/articles/208308/VIDEO-Shokirashti-kadri-ot-samoubijstveniya-polet-n

a-bg-Djastin-Bijbar-Denis-Teofikov (редактирана)

 1. https://blitz.bg/intsidenti/poyavi-se-uzhasyavashcho-video-18-ot-prvite-migove-sled-tragediya ta-s-teofikov_news847898.html
 2. https://www.flagman.bg/article/252321 (редактирана)
 3. http://epicenter.bg/article/Kadri-ot-nelepata-smart-na-pevetsa-Denis-Teofikov-se-zavartyahav-

Tik-Tok/263633/3/0

 1. https://www.bulnews.bg/article/407194
 2. https://toppresa.com/255372/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1

%85%D0%B0-%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89

%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8-18-%D0%BE%D1%82-%D1%81

%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9

 1. https://lifeonline.bg/bg/ekskluzivno_v_mrezhata_se_poqvi_zloveshto_video_ot_smyrtta_na_

denis_teofikov

 1. https://www.skandal.bg/news/16351615076182/uzhasyavashti-kadri-ot-nelepata-smart-na-p

evetsa-denis-teofikov-video-18

 1. https://secret.bg/exclusive/poyaviha-se-smrazqvashti-kadri-ot-tragediata/ (не е налице)
 2. https://trendynews.bg/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%85%

D0%B0-%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%

B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8-18-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%

B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9/  (не е налице)