Публикуван е годишният отчет на НСЖЕ за 2016 г.

Posted on Posted in Новини

Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“ публикува годишния си отчет за 2016 г.

Освен подробна статистика за дейността на Комисията за журналистическа етика през периода, акцент в документа е инфомацията за обновената уеб-страница на организацията, позволяваща поддържането на нови функционалности.

Възможността жалбите да бъдат подавани по електронен път осигури сигурна връзка със секретариата на Фондацията, като жалбоподателите описват фактите и обстоятелствата по техните жалби в кратък, но изчерпателен модел, осигуряващ изискуемия съгласно правилата на Комисията обхват на подаваната информация.

За изключително важна за изследователите и за медийните специалисти считаме въведената възможност за търсене в практиката на Комисията. Новата функционалност позволява визуализиране на решенията по избрана норма на Етичния кодекс на българските медии.

С текста на документа можете да се запознаете в меню „Годишни отчети“