“Ромите – социални неравенства, нови възможности”

Posted on Posted in Новини

Изпълнителният директор на  Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” взе участие в национална конференция, посветена на интеграцията, социалното неравенство, практиките на дискриминация, медийният образ и езикът на омразата, съпътстващи ромския етнос в България.

Конференцията е организирана от Университета за национално и световно стопанство, Българското бюро на Фондация “Фридрих Еберт” и Център за медийни изследвания и аудиовизуална политика.

В работата на конференцията взеха участие изследователи, преподаватели, представители на правителствени и неправителствени организации, журналисти и студенти.

Свои доклади изнесоха:

– проф. д-р Антонина Желязкова, СУ „Св. Климент Охридски“, директор на Международен център за изследване на малцинствата и междукултурните взаимодействия,

– проф. д-р Петко Тодоров, УНСС, Директор на Център за медийни изследвания и аудиовизуална политика,

– д-р Бойко Василев, водещ и продуцент на седмичното обзорно политическо предаване на БНТ – „Панорама“,

– доц. д-р Стела Константинова, УНСС, ръководител катедра „Медии и обществени комуникации“ и

– Деян Колев, председател на Център за междуетнически диалог и толерантност – „Амалипе”.