Споразумение за сътрудничество с УНСС

Posted on Posted in Новини

Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” подписа Споразумение за сътрудничество с катедра “Медии и обществени комуникации” на Университета за национално и световно стопанство – София.

Споразумението има за предмет сътрудничество при обучението на студентите от специалностите “Медии и журналистика” и „Медия икономика“ в УНСС, както и изпълнението на научно-приложни проекти от взаимен интерес.

Съдействието в процеса на обучение Фондацията ще извършва включително посредством гостуване на лектори и чрез провеждане, при възможност, на учебни практики.

Срокът на споразумението е две години.