СТАНОВИЩЕ относно мисията на българската журналистика по време на пандемията Ковид – 19

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

СТАНОВИЩЕ

относно мисията на българската журналистика по време на пандемията Ковид – 19

В последно време в Комисията по журналистическа етика постъпи голям брой жалби, свързани с отразяването на пандемията Ковид-19, и мерките за противодействие. В редица случаи Комисията констатира нарушаване на основни етични стандарти.

Във връзка с това смятаме за нужно да припомним следното:

Дългът на журналиста е да търси истината. Пандемията от коронавирус, която застрашава живота и здравето на хората, ни връща към този дълг с особена сила. Голямата смъртност в България налага всеки да оцени своето място в обществото. Българските  журналисти носят  огромна отговорност.

Най- важната задача пред журналистиката е разкриването, поднасянето и проверката на фактите. Сега, повече от всеки друг път, журналистът трябва да бъде подготвен отлично по темата, да познава научната фактология у нас и в чужбина. Независимо дали работи за печатна или електронна медия, дали е на запис или на живо, той трябва да бъде готов да предоставя достоверна информация и да задава критични въпроси, за да отсява науката от лъженауката, факта от спекулацията.

Ключов е изборът на източници. Принципът на плурализма не оправдава отдалечаването от истината – най-важното в нашата професия. Критичността е задължителна по отношение на спекулациите и техните разпространители. Журналистиката дава път на доказаните факти. Професионалният подход не предполага безкритична трибуна за лъженауката, доказаната измама и конспиративните теории. Лъжата не е гледна точка.

Журналистиката особено по време на пандемия трябва да изостави самоцелното търсене на рейтинг, тираж, лайкове и  гледаемост за сметка на проверената информация. „Атрактивността“ на гости, събеседници и формати, които използват медиите за лична промоция, не може да бъде за сметка на духовното и физическото здраве на гражданите. Първоначалните объркване и незнание по много въпроси, свързани с пандемията, вече са в миналото и не могат да бъдат оправдание за нарушаване на журналистическите стандарти, особено две години по-късно.

Критичната ситуация, в която се намира българското общество, ни връща към въпроса за целите и мисията на журналиста днес. Журналистът информира, разказва, разкрива, обяснява. Това се очаква от медиите  и днес, когато истината спасява животи.