Отразяване на насилие, бедствия и аварии (становище)

Posted on Posted in Становища и позиции

Становище на Комисията за журналистическа етика относно отразяването на насилие, бедствия и аварии

* Текстът на становището все още не е наличен в системата