„Успелите“ се присъедини към Етичния кодекс

Posted on Posted in Новини

Към Етичния кодекс на българските медии се присъедини и Сдружение “Крачка напред” – издател на онлайн медията “Успелите” – http://uspelite.bg

“Успелите” е създадена през 2013 г. като медиен проект, който се развива и определя себе си като “най-голямата позитивна медия в България”.

С присъединяването към Кодекса, медията се съгласява да се съобразява с решенията на Комисията за журналистическа етика към Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”.

Пожелаваме успех на „Успелите“!