Участие на НСЖЕ в младежи форум Voice it: Мнение от значение

Posted on Posted in Новини

Изпълнителният директор на Националния съвет за журналистическа етика – Мехти Меликов, взе участие в дискусионен панел посветен на “децата в медиите”, по време на младежки форум Voice it: Мнение от значение, организиран от Национална мрежа за децата.

В дискусията взеха участие и представители на Съвета за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ България, журналисти от бТВ и Нова телевизия.

Основен акцент бе темата за стандартите на медийната саморегулация, статута и дейността на Националния съвет за журналистическа етика, както и практиката на Комисията за журналистическа етика. Към панелистите бе зададен въпроса дали българските медии спазват Етичния си кодекс, Закона за закрила на детето и Закона за радиото и телевизията, при отразяването на теми, свързани с децата.

Младежите – участници в дискусията, се поинтересуваха какво могат да направят, за да подпомогнат работата на заинтересованите в опазването на правата на детето организации и институции. Беше пояснено, че по отношение на Националния съвет за журналистическа етика, най-адекватният начин за участие е процедурата по подаване на жалби относно нарушения на Етичния кодекс на българските медии.