Декларация на Комисията за журналистическа етика

Posted on Posted in Новини

Комисията за журналистическа етика  се запозна с позиция  на Дирекция Публична комуникация“  на Прокуратурата на РБ от 4 август 2020 г., в която  Дирекцията  „намира за нужно да подчертае, че е допуснато нарушение на Етичния кодекс на българските медии“.

Комисията за журналистическа етика намира за нужно да подчертае, че е единственият орган, упълномощен да се произнася относно нарушения на  Етичния кодекс на българските медии.