Професионалното саморегулиране на медиите не е цензура или автоцензура, а тяхно задължение

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

Професионалното саморегулиране на медиите не е цензура или автоцензура, а тяхно задължение Позиция на КЖЕ, 17 декември 2023 Във връзка с появили се в последните дни твърдения и оценки, че саморегулирането на медиите представлява цензура или автоцензура,  по повод  решение на Програмния съвет на Българското национално радио да препоръча на ръководството на програма „Хоризонт“ да […]

По повод медийното отразяване на прояви на насилие и разследването им

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

В  последните дни  жестокостта и агресията са централна тема на българските медии и обществеността.  Информацията за насилие  над млада жена  в Стара Загора беше последвана от информация и за други подобни случаи, които се разкриват от самите жертви или от органите на реда. Изправени сме пред значим обществен проблем. В такава ситуация  медиите имат важна […]

Позиция на Комисията за журналистическа етика по повод отразяване на издевателства над хора в медиите

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

Призоваваме журналистите и авторите на цифрово съдържание да спазват етичните стандарти, според които личното достойнство и неприкосновеността на личния живот са висша ценност, а децата и хората в неравностойно положение са с висок праг на защита.

Изявление на Комисията за журналистическа етика

Posted on Posted in Новини

Етичният кодекс на българските медии е подписан през ноември 2004 г. и е отворен за присъединяване /списък на подписалите кодекса медии/. Националният съвет за журналистическа етика е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Съветът излъчва Комисия за журналистическа етика,  която да следи за спазването на нормите на Етичния кодекс на българските медии. Етичният […]

Фотографиите лъжат, медиите – не

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

Становище на Комисията за журналистическа етика за манипулирането чрез фотографии Силата на образите в медиите налага спазване на правилата на професионалната етика при подготовката на фотографии и видео, предлагането им за публикуване, както и при тяхното представяне, ако се налага – в контекст и чрез съответна придружаваща информация. Етичният кодекс на българските медии изисква точност […]

Три становища на Комисията по журналистическа етика по актуални въпроси, свързани с отразяване на войната, която Руската федерация води срещу народа на Украйна

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

Актуални въпроси, свързани с отразяване на войната, която Руската федерация води срещу народа на Украйна   На  заседанието си но 15 март Комисията за журналистическа етика обсъди някои въпроси, свързани с журналистическото отразяване на войната в Украйна за целите на новините и актуалната публицистика. В резултат са приети следните становища.   Становище за публикуването на […]

СТАНОВИЩЕ относно мисията на българската журналистика по време на пандемията Ковид – 19

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

СТАНОВИЩЕ относно мисията на българската журналистика по време на пандемията Ковид – 19 В последно време в Комисията по журналистическа етика постъпи голям брой жалби, свързани с отразяването на пандемията Ковид-19, и мерките за противодействие. В редица случаи Комисията констатира нарушаване на основни етични стандарти. Във връзка с това смятаме за нужно да припомним следното: […]

Призив на КЖЕ по повод отразяването на трагичната смърт на изпълнителя Денис Теофиков

Posted on Posted in Новини

Комисията по журналистическа етика призовава медиите, които разпространяват клип, снимки или детайлни описания, свързани с трагичната смърт на изпълнителя Денис Теофиков, незабавно да отстранят материалите, публикувани в нарушение на етичните правила за отразяване на инциденти и за защита на личния живот. Да не поставяме търговските интереси над съпричастието в една човешка трагедия. От КЖЕ

Препоръка на Комисията във връзка с подаването на жалби

Posted on Posted in Новини

С оглед увеличаващият се брой жалби до Комисията по журналистическа етика, Комисията препоръчва всички жалби, подавани по електронна поща, да бъдат в или придружени от файл във формат, позволяващ обработка на текста за нуждите на изготвяне на решенията на Комисията (като word).

Роял Комюникейшън ЕООД се присъедини към Етичния кодекс на българските медии

Posted on Posted in Новини

Издателят на Интернет сайта Bgtourism.bg се присъедини към Етичния кодекс на българските медии, като се задължи да спазва нормите на Кодекса и да изпълнява решенията на Комисията по журналистическа етика.