Публикуван е годишният отчет на НСЖЕ за 2016 г.

Posted on Posted in Новини

Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“ публикува годишния си отчет за 2016 г. Освен подробна статистика за дейността на Комисията за журналистическа етика през периода, акцент в документа е инфомацията за обновената уеб-страница на организацията, позволяваща поддържането на нови функционалности. Възможността жалбите да бъдат подавани по електронен път осигури сигурна връзка със секретариата на Фондацията, […]

Faktor.bg се присъедини към Етичния кодекс

Posted on Posted in Новини

Аналитично-информационното електронно издание Faktor.bg – създавано от „С-ФАКТОРБГ” ЕООД, се включи в кръга на медиите, приели Етичния кодекс на българските медии. Медията обявява като свой основен принцип публикуването без цензура на анализи, коментари, интервюта и лични мнения, както и предоставянето на обективна информация за събитията в страната и света. Издателят на Faktor.bg приема да се съобразява с решенията на […]

„Под тепето“ се присъедини към Етичния кодекс

Posted on Posted in Новини

Пловдивската медия „Под тепето“- www.podtepeto.com – една от най-известните регионални информационни интернет платформи в България, се присъедини към Етичния кодекс на българските медии. Освен публична декларация на приемането на правилата на отговорната журналистика, с присъединяването към Кодекса медията се съгласява да се съобразява с решенията на Комисията за журналистическа етика към Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”. Пожелаваме […]

Участие на НСЖЕ в младежи форум Voice it: Мнение от значение

Posted on Posted in Новини

Изпълнителният директор на Националния съвет за журналистическа етика – Мехти Меликов, взе участие в дискусионен панел посветен на “децата в медиите”, по време на младежки форум Voice it: Мнение от значение, организиран от Национална мрежа за децата. В дискусията взеха участие и представители на Съвета за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ […]

Споразумение за сътрудничество с УНСС

Posted on Posted in Новини

Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” подписа Споразумение за сътрудничество с катедра “Медии и обществени комуникации” на Университета за национално и световно стопанство – София. Споразумението има за предмет сътрудничество при обучението на студентите от специалностите “Медии и журналистика” и „Медия икономика“ в УНСС, както и изпълнението на научно-приложни проекти от взаимен интерес. Съдействието в […]

„Успелите“ се присъедини към Етичния кодекс

Posted on Posted in Новини

Към Етичния кодекс на българските медии се присъедини и Сдружение “Крачка напред” – издател на онлайн медията “Успелите” – http://uspelite.bg “Успелите” е създадена през 2013 г. като медиен проект, който се развива и определя себе си като “най-голямата позитивна медия в България”. С присъединяването към Кодекса, медията се съгласява да се съобразява с решенията на […]

“Ромите – социални неравенства, нови възможности”

Posted on Posted in Новини

Изпълнителният директор на  Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” взе участие в национална конференция, посветена на интеграцията, социалното неравенство, практиките на дискриминация, медийният образ и езикът на омразата, съпътстващи ромския етнос в България. Конференцията е организирана от Университета за национално и световно стопанство, Българското бюро на Фондация “Фридрих Еберт” и Център за медийни изследвания и […]

Нови възможности за анализ на практиката на Комисията

Posted on Posted in Новини

С оглед осигуряването на по-добра възможност за следене на практиката на Комисията за журналистическа етика, от днес на сайта на Фондацията действа нова секция, в която решенията се показват по реда на тяхното публикуване! Новата функционалност посреща запитвания от медии и партньорски организации, които изразяват желание да информират за взетите решения на собствената си интернет […]

От пресата: Германия проведе мащабна операция срещу речта на омразата в Интернет

Posted on Posted in Новини

Фондация Варентест публикува през май в профила си как се наказва според германското законодателството речта на омразата, като посочи няколко примера. Например – „Меркел трябва да бъде убита с камъни“ – глоба 2000 евро, „Аз съм за газовите камери да заработят отново – 4800 евро“, „Евреите сами са си виновни за Холокоста“ – глоба 5000 […]

НСЖЕ с участие в Конференция: Ролята на гражданските организации за противодействие на речта на омразата: резултати и поуки

Posted on Posted in Новини

Председателят на Комисията за журналистическа етика – Александър Кашъмов, и изпълнителният директор на Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” взеха участие в Конференция в рамките на годишната среща по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Събитието, посветено на ролята на гражданските организаци за противодействие на „речта […]