Професионалното саморегулиране на медиите не е цензура или автоцензура, а тяхно задължение

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

Професионалното саморегулиране на медиите не е цензура или автоцензура, а тяхно задължение Позиция на КЖЕ, 17 декември 2023 Във връзка с появили се в последните дни твърдения и оценки, че саморегулирането на медиите представлява цензура или автоцензура,  по повод  решение на Програмния съвет на Българското национално радио да препоръча на ръководството на програма „Хоризонт“ да […]

По повод медийното отразяване на прояви на насилие и разследването им

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

В  последните дни  жестокостта и агресията са централна тема на българските медии и обществеността.  Информацията за насилие  над млада жена  в Стара Загора беше последвана от информация и за други подобни случаи, които се разкриват от самите жертви или от органите на реда. Изправени сме пред значим обществен проблем. В такава ситуация  медиите имат важна […]

Позиция на Комисията за журналистическа етика по повод отразяване на издевателства над хора в медиите

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

Призоваваме журналистите и авторите на цифрово съдържание да спазват етичните стандарти, според които личното достойнство и неприкосновеността на личния живот са висша ценност, а децата и хората в неравностойно положение са с висок праг на защита.

Фотографиите лъжат, медиите – не

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

Становище на Комисията за журналистическа етика за манипулирането чрез фотографии Силата на образите в медиите налага спазване на правилата на професионалната етика при подготовката на фотографии и видео, предлагането им за публикуване, както и при тяхното представяне, ако се налага – в контекст и чрез съответна придружаваща информация. Етичният кодекс на българските медии изисква точност […]

Три становища на Комисията по журналистическа етика по актуални въпроси, свързани с отразяване на войната, която Руската федерация води срещу народа на Украйна

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

Актуални въпроси, свързани с отразяване на войната, която Руската федерация води срещу народа на Украйна   На  заседанието си но 15 март Комисията за журналистическа етика обсъди някои въпроси, свързани с журналистическото отразяване на войната в Украйна за целите на новините и актуалната публицистика. В резултат са приети следните становища.   Становище за публикуването на […]

Писмо на Комисията по журналистическа етика по повод сигнал на АЕЖ-България

Posted on Posted in Становища и позиции

  До Асоциация на европейските журналисти – България   Комисията по журналистическа етика на две свои редовни заседания на  27 октомври 2021 и  1 декември 2021 г. обсъди постъпил сигнал от Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) за публикации и предавания в български медии и сайтове на платформи, отразили смъртта на изпълнителя Денис Теофиков, […]

СТАНОВИЩЕ относно мисията на българската журналистика по време на пандемията Ковид – 19

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

СТАНОВИЩЕ относно мисията на българската журналистика по време на пандемията Ковид – 19 В последно време в Комисията по журналистическа етика постъпи голям брой жалби, свързани с отразяването на пандемията Ковид-19, и мерките за противодействие. В редица случаи Комисията констатира нарушаване на основни етични стандарти. Във връзка с това смятаме за нужно да припомним следното: […]