Национален съвет за журналистическа етика

Последни новини

Професионалното саморегулиране на медиите не е цензура или автоцензура, а тяхно задължение Позиция на КЖЕ, 17 декември 2023 Във връзка с появили се в последните дни твърдения и оценки, че саморегулирането на медиите представлява цензура или автоцензура,  по повод  решение на Програмния съвет на Българското национално радио да препоръча на ръководството на програма „Хоризонт“ да […]

В  последните дни  жестокостта и агресията са централна тема на българските медии и обществеността.  Информацията за насилие  над млада жена  в Стара Загора беше последвана от информация и за други подобни случаи, които се разкриват от самите жертви или от органите на реда. Изправени сме пред значим обществен проблем. В такава ситуация  медиите имат важна […]

Призоваваме журналистите и авторите на цифрово съдържание да спазват етичните стандарти, според които личното достойнство и неприкосновеността на личния живот са висша ценност, а децата и хората в неравностойно положение са с висок праг на защита.