Контакт

Предпочитан начин за връзка с нас е формата за контакт по-долу. Ако желаете да подадете жалба, можете да използвате формата за електронно подаване на жалби на Първа страница!

64 + = 74

За кореспонденция на хартиен носител:

гр. София, 1463, пл. "България", № 1

НДК - Административна сграда, ет. 15, офис № 2

* Молим в адресното пространство да изпишете "за АБРО"