Позиция на Комисията за журналистическа етика по повод отразяване на издевателства над хора в медиите

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

Призоваваме журналистите и авторите на цифрово съдържание да спазват етичните стандарти, според които личното достойнство и неприкосновеността на личния живот са висша ценност, а децата и хората в неравностойно положение са с висок праг на защита.