Професионалното саморегулиране на медиите не е цензура или автоцензура, а тяхно задължение

Posted on Posted in Новини, Становища и позиции

Професионалното саморегулиране на медиите не е цензура или автоцензура, а тяхно задължение

Позиция на КЖЕ, 17 декември 2023

Във връзка с появили се в последните дни твърдения и оценки, че саморегулирането на медиите представлява цензура или автоцензура,  по повод  решение на Програмния съвет на Българското национално радио да препоръча на ръководството на програма „Хоризонт“ да не излъчва интервюто с руския посланик в България Н.Пр. Елеонора Митрофанова в предаването „Политически НЕкоректно“ заради неспазване на журналистическите стандарти, Комисията за журналистическа етика смята за уместно да напомни:

  1. Професионалното саморегулиране на медиите не е цензура, а тяхно задължение, което представлява неделима част от усилията за поддържане на журналистическата етика.
  2. Професионалното саморегулиране на медиите не е проява на автоцензура. Пред приемане е регламент на ЕС, в който се подчертава, че стабилното, приобщаващо и широко признато съвместно регулиране и саморегулиране на медиите са ефективна гаранция за качеството и професионализма на медийните услуги.
  3. Етичният кодекс на българските медии не съдържа пречка медиите да отразяват позициите на посланици, когато това е необходимо за пълно и безпристрастно информиране на аудиторията. В такъв случай, ако се вземе решение за интервю,  от съществено значение е критичната функция на журналистиката.
  4. Редакционният процес изисква рутинно прилагане на етични стандарти още от планирането на предаванията. Късната преценка за съответствието на редакционния процес и редакционното съдържание с етичните стандарти създава пространство за външна намеса и последващи предположения, че решенията се вземат не по силата на професионалното саморегулиране, а под политически натиск – което несъмнено представлява  цензура. Ето защо Комисията препоръчва системно прилагане на етичните стандарти с цел  независимост и безпристрастност на редакционния процес и качествена   журналистика.