Tърсачката съдържа само норми на Кодекса, по които има практика на Комисията.